• Müşteri talebinin analizi ve durum tespiti;

Firma üretim veya hizmet sektöründe olsun yapmış olduğu hizmetin tam algılanması için talebi ile hizmeti tam segmente edilir.

Danışmanlık yapacağımız  şirketin mevcut durumunu tespit ederek, toplanan  bilgilerden bir rapor çıkarılır. Raporda ortaya çıkan eksikliklerle ilgili çözüm önerileri geliştirilir.

  • İş Organizasyonu ve yapılandırma
    • Mevcut sistemin değerlendirilmesi ve gelişmek, verimliliği artırmak, yenilik yapmak üzere şirkete  en uygun yönetim organizasyonu hazırlanır.
    • Belirlenen organizasyonel önerilerin uygulanabilmesi için kurum Üst yönetimine gerekirse diğer alt yöneticilere de bilgilendirmeler  yapılır, uygulama süreci anlatılır ve firmadan  öneriler alınarak süreç sonunda elde edilecek başarı, karlılık ve verim anlatılır.
  • Stratejik hedef ve planlama

Şirketin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle maruz kaldığı tüm aşamalar değerlendirilir.

Operasyonel ve destek süreçlerini kapsayan yeni şirket amaçları, kültürü ve faaliyet yapısı tespit edilir veya revize edilir.

Sürelerine göre Stratejik hedefler tespit edilir.Hedeflere nasıl ulaşacağının  alt hedefleri,süreçler ve performanslar hazırlanır.

  • Geri besleme

Uygulama süreci sonunda elde edilen sonuç değerlendirilip, varsa hatalar tespit edilir ve sonraki dönemler için yeni planlamalar yapılır.

 

  • STRATEJİK BÜYÜME VE GELİŞME (Ayrı bir Paket olarak değerlendirilir)

Şirketin büyümesi veya işin büyümesi olarak iki ayrı konu olarak değerlendirilir. Buna göre Büyüme Modellemesi ve kriterleri, yeni organizasyonu,süreç yenilemeleri ve inovasyonları hazırlanır. Yeniden yapılanmayı gerektirir.

  • Üst yönetim

Süreçlerin etkin ve sağlıklı yürütülmesi adına, Önce üst yönetimin yapılandırılması, çalışma tüzüklerin hazırlanması, Kurumsallaşma ve Değişim Yönetimi, Stratejik Yönetim Modelimiz  ihtiyaçlarına göre firmanıza adapte edilir. Eğitimi verilir.

 

 


Copyright GBM 2017 ( GBM Türk Barter International A.Ş. Kuruluşudur )