• Eleman seçme ve yerleştirme sisteminin kurulması;

İşe alımlarda aceleci davranılmayıp iş gücü, iş pozisyonları nitelikleri, aday kadroların gelecekteki rolleri ve iş gelişimleri dikkate alınarak doğru değerlendirmeler yapılır.

Mülakat soruları günün ve hedef kitlelerinin gelişmelerine uygun olarak iş pozisyonları veya       her rol için ayrı ayrı hazırlanır.

  • Eğitim ve geliştirme sisteminin kurulması

Firma çalışanlarınız için hedeflerinizin yakalanması adına veya İşe alımlarda görevlendirme ve yerleştirme öncesi oryantasyon eğitim planlaması yapılır. Uzmanlık alanı ne olursa olsun her işe alınanın şirketteki rolüne ve pozisyonuna göre temel veya tekâmül eğitimleri ayrıca verimlilik ve kariyeri için ayrıca planlama yapılır.

  • Performans yönetim sisteminin kurulması

Stratejik Yönetimin tüm departmanlar boyunca performansını ve firmanızın durumunu görmeniz için  ”Hedef Tanımlamalarınız” dikkate alınarak, size uygun performans sisteminiz kurulur ve yönlendirilir.  Bu kapsamda yetkinlik analizleri ise Eğitim ve Kariyer Yönetimi sistemlerini beslemek üzere de kullanılır.

  • Ücret yönetim sisteminin kurulması

Ücretlendirmeler kişiye göre değil, piyasa koşulları ile şirketteki iş pozisyonları, sorumlulukların yerine getirme oranları, verimlilik ve katma değerleri üzerinden ücret skalaları ile hazırlanır. Kritik başarı faktörleri belirlenir ve puanlama yapılır.

 


Copyright GBM 2017 ( GBM Türk Barter International A.Ş. Kuruluşudur )