• Finansal destek ve çözüm

Firmaların finansman problemlerinde ,finansman destekleme yöntemleri ve ülkemizde uygulanan alternatif finansman  modellerimiz ile destekliyoruz. İşletmelerin büyüme, sürdürme ve sonuçların alınması gibi yaşam süreçlerinin farklı dönemleri için özel finansal hedefler belirlemesine yardımcı oluyoruz.

  • Hiyerarşik yapının oluşturulması ve analizi;

Gerekli finansman ve yönetim tecrübesinin bir araya getirilmesi gerekmektedir. İşletmenin başarısı üzerinde etkili bulunan stratejik faktörleri ve bu faktörler  temelinde izlenecek mali  stratejileri  belirleriz. Analitik yaklaşımlarımızla hiyerarşik yapı ile bütünleştiririz.

  • Yatırımın geri dönüş analizi;

Finansal ölçütlerimiz işletmenin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve kendi koşullarına göre belirlenmektedir. Bu ölçütler genellikle kârlılık, büyüme, net gelir, satışlarda artış, nakit akımı ve ekonomik katma değer gibi performans göstergelerine odaklanmaktadır

  • Finansal Modelleme,

Hedeflerin yakalanması ve bütçelerin yıl sonunda konsolüde edilmesi adına firmanın faaliyetlerinden oluşacak tüm değişkenlerinin rapor haline getiriyoruz.


Copyright GBM 2017 ( GBM Türk Barter International A.Ş. Kuruluşudur )