Finansal danışmanlık konusunda en önemli işlemi, firma için gerekli olan en doğru finansman modelini tespit etmek ve ihtiyacını en doğru zamanda karşılamak olarak gösterebiliriz. Finansal danışmanlık kavramı içerisinde; firmaların nakit yönetim sisteminin yenilenmesine destek olunması, firma yapısına uygun borçlanma modeli geliştirilmesi, aktif ve pasiflerinin değerlendirilerek yeniden yapılandırılması, alternatif finansman kaynakları oluşturulması, finansal ve mali raporlama düzeninde gerekli yenilemeye gidilmesi, mali kontrol düzeninin yeniden kurulması, mali organizasyon düzeninin gözden geçirilerek yeniden geliştirilmesi yer almaktadır.

 

GBM, finansal problemlerini halletmeye çalışan şirketlere finansman stratejilerinin ve politikalarının oluşturulması ve uygulanması hususunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

GBM Finansal Danışmanlık Hizmetleri

 

– Firmanın finansal ihtiyaçlarının belirlenmesi ve durum tespitinde bulunulması

– Firmanın mali yapısı ile ilgili incelemelerin yapılması, mali açıdan firmanın maliyetlerinin denetlenmesi ve malitakviminin yeniden düzenlenmesi

– Finansal yapının firmanın stratejilerine göre gözden geçirilmesi ve yapılandırılması

– Finansal piyasalarda kullanılan finans modellerinin maliyet ve teminat analizlerini yaparak uygun maliyet ve teminat yapılarının tespit edilmesi

– Yeni finansal kaynaklar için uygun koşulların sağlanması.

– Firmanın finansal görünümünün kreditörler tarafından anlaşılabilir ve ölçülebilir duruma getirilmesi

– Finansal piyasalar ile firma tahtında ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi

– Kredi kaynakları ile kurulacak ilişkilerle limit paketlerinin oluşturulması ve kullanımının sağlanması

– Yerli ve yabancı yatırımcılar ile iş birliklerinin sağlanması

– Yeni ve mevcut yatırımlarınızın projeksiyonlarının yapılarak yerli ve yabancı fon yönetim şirketlerine sunulması ve kredi sağlanması konusunda girişimlerde bulunulması

– Yatırımlarınızın finansmanı için gerektiğinde konsorsiyum oluşturulmasının sağlanması


Copyright GBM 2017 ( GBM Türk Barter International A.Ş. Kuruluşudur )